-UNDER CONSTRUCTION-
home | Winter 2001 | previous issues | links | contact | about | turkish

Fall 2002 (8)

Summer 2002 (7)

Spring 2002 (6)

Winter 2002 (5)

Fall 2001 (4)

Summer 2001 (3)

Spring 2001 (2)

Winter 2001 (1)

ISSN 1302-8618
1
Actuality of Historical Materialism
WINTER
2001

İÇİNDEKİLER
Çıkarken

Bu Sayıda

Post-Marksizmin Kuramsal ve Siyasal Açmazları
Gülseren Adaklı

Post-Marksist Siyasetin Sefaleti: Radikal Demokrasi
Sevilay Kaygalak

Yaşama Sanatına Brecht'in Katkısı: Diyalektik, Hegemonya ve Yabancılaşma Kuramı
Emre Arslan

Marksizm: İnsan Özgürleşmesinin Felsefesi
Ecehan Balta

İlişki ve Süreç Olarak Sınıf
Ellen Meiksins Wood

Bob Jessop'la Görüşme
Sinan Kadir Çelik - Ebru Deniz Ozan

Eleştirel Geröçekçiliğin Marksizme Faydalı Olabileceği Beş Nokta
Jonathan Joseph

"Birey ve Toplum" İkiliğine Karşı Tarihsel Materyalizmin Nesnesi Olarak Toplumsal İlişkiler
Nazım Güveloğlu

Tarihsel Materyalizmi Yeniden Düşünmek: Açık Marksizm, İlişkisel Yaklaşım ve Praksis
Sinan Kadir Çelik

Tarihsel Materyalizmde İdeoloji ve Üstyapı'ya Önsöz
Frank Füredi

KİTAP TANITIMI
Anthony Giddens'ın Çağdaş Eleştirisi
A. Ekber Doğan

Yediyüz: Osmanlı Beyliğinden 28 Şubata Bir Devlet Geleneğinin Anatomisi, Fikret Başkaya
E. Attila Aytekin

ÖZETLER