-DENEME YAYINI-
ana sayfa | Kış 2001 | eski sayılar | bağlantılar | iletişim | künye | english

Güz 2002 (8)

Yaz 2002 (7)

Bahar 2002 (6)

Kış 2002 (5)

Güz 2001 (4)

Yaz 2001 (3)

Bahar 2001 (2)

Kış 2001 (1)

GELECEK SAYILAR

ISSN 1302-8618
1
Tarihsel Materyalizmin Güncelliği
KIŞ
2001

İÇİNDEKİLER
Çıkarken

Bu Sayıda

Post-Marksizmin Kuramsal ve Siyasal Açmazları
Gülseren Adaklı

Post-Marksist Siyasetin Sefaleti: Radikal Demokrasi
Sevilay Kaygalak

Yaşama Sanatına Brecht'in Katkısı: Diyalektik, Hegemonya ve Yabancılaşma Kuramı
Emre Arslan

Marksizm: İnsan Özgürleşmesinin Felsefesi
Ecehan Balta

İlişki ve Süreç Olarak Sınıf
Ellen Meiksins Wood

Bob Jessop'la Görüşme
Sinan Kadir Çelik - Ebru Deniz Ozan

Eleştirel Geröçekçiliğin Marksizme Faydalı Olabileceği Beş Nokta
Jonathan Joseph

"Birey ve Toplum" İkiliğine Karşı Tarihsel Materyalizmin Nesnesi Olarak Toplumsal İlişkiler
Nazım Güveloğlu

Tarihsel Materyalizmi Yeniden Düşünmek: Açık Marksizm, İlişkisel Yaklaşım ve Praksis
Sinan Kadir Çelik

Tarihsel Materyalizmde İdeoloji ve Üstyapı'ya Önsöz
Frank Füredi

KİTAP TANITIMI
Anthony Giddens'ın Çağdaş Eleştirisi
A. Ekber Doğan

Yediyüz: Osmanlı Beyliğinden 28 Şubata Bir Devlet Geleneğinin Anatomisi, Fikret Başkaya
E. Attila Aytekin

ÖZETLER